A Kőrösi-hagyomány Kovásznán

2021.01.12 kedd, 15:04, 194 látogató

KÁDÁR ALEXANDRA (Nagyvárad, Kovászna)

A szerves kultúrafejlődés alapja a múltból való építkezés és a hagyományaink fenntartása. Az én kisvárosomban, Kovásznán, a mai napig tudják az emberek, hogyan kell megőrizni ezeket a jó szokásokat, és továbbadni a jövő nemzedéknek. Kőrösi Csoma Sándor, a tibeti-angol szótár megalkotója, Csomakőrösön, egy közigazgatásilag Kovásznához tartozó faluban született. Emléke még most is elevenen él, ezt a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanulójaként tapasztalhattam meg leginkább.

Kőrösi azzal a céllal indult a 19. század harmincas éveiben útnak, hogy megkeresse a magyarok őshazáját, utazásai során pedig rengeteget tapasztalt, nyelveket tanult, ismereteit később közölte másokkal is. Ha egy „kőrösis” diák meghallja a nevét, azonnal a tudásvágy, a kitartás, a tájékozottság juthat az eszébe, ez pedig példaként, motivációként szolgálhat számára a jövőben.

Városunkban immár hagyománnyá vált a Kőrösi Csoma Sándor Napok rendezvénysorozat, amelyet legelőször 30 évvel ezelőtt, 1990-ben szerveztek meg a nyelvtudós tiszteletére. Erre az eseményre rendszerint április elején kerül sor, a legfőbb célja a nemzeti öntudat fenntartása, a magyarságkutatás, valamint a diákok motiválása a tanulásra.

A rendezvény fontos mozzanata az iskolanap, amelyre minden évben a Csoma Napok péntekén kerül sor. Ezen az ünnepségen természetesen jelen vannak az iskola diákjai, pedagógusai, a városi tanács küldöttsége, a Pro Csoma Sándor Egyesület tagsága (az iskola alapítványa), valamint más megyei és városi küldöttségek. Néhány éve az akkori budapesti magyar nagykövet, Füzes Oszkár úr is ellátogatott hozzánk. Erre a jeles napra eljönnek hozzánk a testvériskoláink küldöttségei (diákok és pedagógusok): a debreceni Ady Endre Gimnáziumból, valamint a pécsi Koch Valéria Középiskolából. Senki sem érkezik üres kézzel, így a debreceniek sem, ugyanis magukkal hozzák vagy elviszik egy évre a vándorbotot, ami a két iskola közötti testvéri kapcsolatot jelképezi. Ez a bot a legközelebbi találkozáskor gazdát cserél.

Az ünnepi beszédek során általában a szónokok Kőrösi életútjának legfontosabb mozzanatait villantják fel, amelyek felnyithatják a diákság szemét arra, hogy mennyire megéri tanulni és érdeklődni a világ dolgai iránt. Hogy a napot ünnepélyesebbé tegyék, iskolánk és a küldöttség diákjai is készülnek egy-egy rövid előadással. A mi részünkről általában a kórust, illetve a Körősi Csoma Sándor Diákszínpadot láthatjuk és hallhatjuk. A debreceniek hasonló énekes-táncos produkciókkal készülnek.

A felső fotón a kovásznaiak ünnepi előadása, míg a alsó a debrecenieké

Az iskolanap végső mozzanataként sor kerül a koszorúzásra. A Kőrösi Csoma Sándor Líceumban 2013-ban leplezték le Kőrösi mellszobrát, előtte az épület előterében található emléktáblát koszorúzták a diákok és a meghívottak.

Iskolánk pedagógusai a debreceni küldöttséggel a szobornál, valamint a pécsi küldöttség tisztelgése az emléktáblánál

Mivel az utóbbi években a Kőrösi Napok általában egybeesik az Iskola másként-héttel, ezért a pedagógusok rendszeresen vetélkedőkkel készülnek a diákok részére. Sokféle vetélkedőt szerveznek, nem hiányzik az anyanyelvi, sőt az idegen nyelvi verseny sem, mindez pedig visszautal Kőrösinek a nyelvek iránti érzékenységére. Évente sor kerül a Kőrösi-vetélkedőre, amely során hagyományosan a VIII. osztályok csapatai versengenek az elsőségért (témája: a tudós élete és munkássága).  Az egyik legnépszerűbb vetélkedő, amire általában a legtöbben jelentkeznek, az a tájékozódási verseny, ahol egy térkép alapján kell eljutniuk a versenyzőknek a város különböző pontjaiba, itt feladatokat is kapnak. (Kőrösi annak idején nem használt okostelefont, saját tájékozódási képességei szerint indult útnak). Végül, de nem utolsó sorban, nem maradhatnak el a sportvetélkedők sem, hiszen Kőrösi a fizikai ereje nélkül biztosan nem tudta volna elérni mindazt, amit szeretett volna, és ekkora utat bejárni.

Nem csak az iskolában, de a városban is zajlanak az események eközben, ugyanis tudományos konferenciának lehetünk részesei két napon át. A bejelentkező tudósok minden évben más-más tematikáról értekeznek. 2018-ban A kötődéseink, 2019-ben A magyarság rétegei, míg 2020-ban Sorskérdések témakörben készítettek szakdolgozatokat. Idén a meghívottak olyan témákat boncolgattak többek között, mint a

 • Székely uralkodók a 9. században a Kárpát-medencében (Bátonyi Pál: Székely uralkodók a 9. században a Kárpát medencében. Kovászna, 2020. április, csomaegyesulet.hu)
 • Juhtartás, erotika és a játékos emberré válás dramatikus mítosza (Balázs Lajos: Juhtartás, erotika és a játékos emberré válás dramatikus mítosza. Kovászna, 2020. április, csomaegyesulet.hu)
 • Tagányi Károly székelységgel kapcsolatos kutatásai (Bognár Szabina: Tagányi Károly székelységgel kapcsolatos kutatásai. Kovászna, 2020. április, csomaegyesulet.hu)
 • Ugor-ogur-onogur türk összefüggések (Pogátsa István: Ugor-ogur-onogur türk összefüggések. Kovászna, 2020. április, csomaegyesulet.hu)

A konferencia anyagát egy év alatt sajtó alá rendezik, a végeredményt pedig könyv formájában a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület adja ki. A kötet bemutatójára szintén a Kőrösi Napok biztosít teret.

Azonban nem csak a szakemberek, hanem a diákok is végezhetnek tudományos kutatást, ugyanis az iskolában mindenkit szeretettel várnak a diákkerekasztal munkálataira, a beérkezett dolgozatok meghallgatására. Ez a tudományos jellegű rendezvény a városban zajló konferencia kicsinyített mása. Több szakosztálya is van: magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz vagy akár matematika. A pedagógusok időben meghirdetik a témákat, a tanulók pedig azok közül választanak, majd anyagot gyűjtenek, és végül megszerkesztik a szakdolgozatokat. Mindig fontos szempont a témák meghirdetésénél, hogy legyen valamilyen háromszéki kötődés is a megadott kérdéskörben. Ritkábban előfordult, hogy eltértek ettől a hagyománytól, példaként említeném: Az irodalmi alkotás és filmváltozatának összefüggései (hasonlóságok és eltérések). A tevékenység célja az, hogy motiválja a diákokat, késztesse őket arra, hogy alaposan felkészüljenek egy adott tematikában, és ki tudják erre a célra választani a megfelelő forrásokat. Erre a diákkerekasztalra nem csak az iskolánkból neveznek be, hanem közelebbi városok iskoláiból, sőt Magyarországról, a testvériskolákból is szoktak jelentkezni. Az iskolanapon mutatják be a versenyzők a szakdolgozatokat, és az ünnepség keretében következik a legjobb alkotások díjazása.

A Kőrösi Napok folyamán bármikor elérhető a városi Kádár László Képtár, ahol mindig sor kerül egy új képzőművészeti kiállítás megnyitójára, 2019-ben a kiállítás kurátora a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója, dr. Kányádi Iréne művészettörténész volt.

A rendezvényzáró mozzanat a gálaest. Ekkor szokta a Pro Csoma Sándor Egyesület átadni a Kőrösi-díjat azoknak a tanulóknak, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeikkel, jótékonykodással és különböző iskolán kívüli tevékenységekkel kiérdemelték azt. Ezt a díjat minden évben hét diák és egy pedagógus veheti át. Az est folyamán ismét láthatjuk fellépni a testvériskola diákjait, a diákszínpadot is, de mellettük még más meghívottak is vannak. A néptánc és a népzene szinte elmaradhatatlan, más városokból szoktak érkezni tehetséges csoportok, de a kovásznai táncház tagjai is készülnek saját kis produkcióval.

Úgy gondolom, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Napok egy olyan hagyomány a városunkban, amelyről sosem szabad lemondani, hiszen a rendezvények, a vetélkedők olyan értékeket képviselnek, mint a tudás, összetartás, motiváció, ambíció, amelyek az emberek számára rendkívül fontosak. A pedagógusok, a városi tanács, mindenki, aki részt vesz ennek a megszervezésében, kiemelkedő munkát végez, és tesz azért, hogy a jövő generáció se veszítse el Kőrösi Csoma Sándor iránti érdeklődését.

A szerző, Kádár Alexandra a Partiumi Keresztény Egyetem I. évfolyamos, angol nyelv és irodalom szakos hallgatója.

Kőrösi Csoma Sándor DiákszínpadKarinthy Barabbása Kovásznán

2020. január 13., hétfő, Közélet
 

Telt ház előtt, lelkes közönségnek mutatta be legújabb darabját a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad. A premierre pénteken este a fürdőváros művelődési központjában került sor. A nagyérdemű Karinthy Frigyes Barabbás című művének színpadi változatát láthatta Molnár János rendezésében.

 •  

Az egyfelvonásos, időben rövid, de színészt és nézőt egyaránt próbára tevő előadást különös rendezői meglátással vitte színre Molnár János. A bibliai ihletésű történetbe a narráció mellett sikeresen olvasztott be mozgás- és táncszínházi elemeket, mindezt hathatós zenei aláfestés mellett. A kétezer évvel ezelőtti történésekbe figyelmeztetésként fonta bele napjaink testet és lelket romboló, a mai Barabbások által erőltetett – és egyre kedveltebb – rontásokat: alkohol, kábítószer, természetellenes szexualitás, kicsapongó életmód. Mindezt a rendezői elképzelést a diákszínészek makulátlan tökéletességgel valósították meg, mutatva: a diákszínpad valóban hozzájárul a hazai magyar színjátszás utánpótlásának előneveléséhez.

Az előadást és a bemutató végén a társulat által szó szerint színpadra vitt rendezőt jutalmazta vastapssal a közönség.

A bemutató előtt a rendező a darab létrejöttének előzményeit mutatta be. A nyári diákszínjátszó táborban téma és cél volt a Barabbás színre vitele. Három diákszínpad – a sárospataki, a szilágycsehi és kovásznai társulat – színészeivel tanulták be a darabot, sajnos, a kovásznai csapatból csak ketten vehettek részt a megvalósításban. A többieknek annyira tetszett, hogy kérték: tanár úr, csináljuk meg mi is! Így adva volt az ötlet, a kezdeményezés a diákok részéről jött – emelte ki a rendező, hozzátéve: nem kis munka áll a nézők által tapssal jutalmazott előadás mögött.

A premieren jelen volt Gazda József nyugalmazott tanár, a Diákszínpad alapítója, korábbi rendezője, aki kérésünkre értékelte az előadást: „a képisége és a képi­ségnek a hihetetlen kifejezőereje az, ami lenyűgözött engem”.

 


2019 CIRKUSZ PLAKAT

 


 

Debrecenben a kovásznai diákszínjátszók

A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Lícem Diákszínpada folyó év november 22-25. között immár 26. alkalommal élvezhette a debreceni Ady Endre Gimnázium vendégszeretetét. A két intézmény közötti partnerségi kapcsolat az évek során egyre mélyült és egyre több tartalommal telítődött.

A nagy hírű debreceni iskola névadójának tiszteletére szervezett Ady-nap keretében a kovásznai diákszínjátszók Molnár János tanár irányításával kimagasló sikerrel mutatták be Karinthy Frigyes: A cirkusz című írásából készült darabjukat. Bede Emese, a Kőrösi-líceum aligazgatónője ünnepi beszédében elmondta: „Mindig nagyon szívesen jövünk Debrecenbe nem csak azért, mert szeretetteljes, nagylelkű fogadtatásban van részünk és nagyon érdekes és tartalmas programokat szerveztek nekünk, hanem azért is, mert diákjaink sokat tanulnak az itteni színjátszóktól, akik profi szinten, szakképzett tanárok irányítása mellett művelik a szakmát.”

Az együttműködés következő állomása 2020 áprilisa lesz, amikor is a Kőrösi-napokra látogatnak el az anyaországi diákok és kísérő tanáraik.

A Diákszínpad ezúton is megköszöni Kovászna város Önkormányzatának a pályázat lebonyolításához nyújtott anyagi támogatást.

Molnár Juliánna

Debrecen cirkusz

 

Debrecen c

 

Debrecen cirk


 

A Kőrösiben is lehet tanulni.....

Régóta készülök, hogy a sajtó hasábjain is megcáfoljam azt a tévhitet, hogy a kovásznai líceumban „nem lehet tanulni”, illetve kinyilvánítsam a véleményemet az utóbbi pár évben történő tömeges „menekülésről” a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumtól. Megértem azokat a diákokat, akik azért mennek el tőlünk, mert olyan szakképesítést választanak, ami nincs a mi iskolánkban, de értetlenül állok azok előtt, akik csak azért választanak más iskolát, mert nem akarják a kovásznai líceumban folytatni tanulmányaikat, amely egyébként a körzet egyedüli középiskolája.

Röviden próbálom összefoglalni azokat a lehetőségeket, amelyeket az iskolánk kínál.

A 2020-2021-es tanévben a magyar tagozaton négy kilencedik osztályt szeretnénk indítani: a líceumi tagozaton egy természettudományok és egy filológia osztályt, a szakiskolai tagozaton pedig egy szállodai dolgozók osztályt a turisztika és szolgáltatás szakon, valamint egy általános asztalos osztályt a faipari szakon. Nemrégiben a körzetünkben működő cégeknek tartottunk egy bemutatót, ahol többen is jelezték érdeklődésüket a duális oktatás iránt, ami azt jelenti, hogy támogatják a tanulók szakösztöndíjait és lehetőséget nyújtanak arra, hogy a cégüknél végezzék a szakmai gyakorlatot. Ők az igényeiket egyenesen a Megyei Tanfelügyelőségnek nyújtják be, mi csak utólag fogunk értesülni, hogy milyen szakirányú osztályokat engedélyeznek. Ígéretet kaptunk turisztikai, fafeldolgozó és építkezési cégektől is.

Iskolánk 100 000 eurós támogatást nyert a Világbanktól a ROSE-projekt (Romanian Secondary Education Project) megvalósításának céljából, így diákjaink részt vehetnek az iskolánkban szervezett tanulási és személyiségfejlesztő tevékenységeken. A pályázat címe: „Megtanulom építeni a jövőmet.” A foglalkozások minden második héten, illetve havonta egyszer, délután 15 és 17 óra között zajlanak kiscsoportokban. A tanulóknak lehetőséget adunk, hogy esetleges mulasztásaikat pótolják az érettségi tantárgyakból a direkt erre a célra tervezett órákon. A személyiségfejlesztő tevékenységeket iskolánk pszichológiai tanácsadója tartja egy osztályfőnökkel közösen. A diákok érdekes és hasznos foglalkozásokon vesznek részt, melyek segítségükre lehetnek abban, hogy készségeiknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelelő mesterséget, pályát válasszanak, illetve felmérjék továbbtanulási lehetőségeiket. A résztvevők egy kiadós melegszendvicset és limonádét kapnak, a vidékieket pedig az iskolabusz hazaszállítja. Ezeken a tevékenységeken kívül a pályázatban részt vevő XI-XII-es diákok számára tanulmányi kirándulásokat szervezünk Erdély nagyobb egyetemi központjaiba, a IX-X-esek pedig ingyenes nyári táborban részesülnek. A tavalyi kirándulás megvalósult, a nyári tábort objektív okok miatt jövőre halasztottuk.

            Végzős tanulóink a Amőba Alapítvány által szervezett és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által támogatott ingyenes érettségi felkészítőkön vehetnek részt román nyelvből és matematikából.

            Szakiskolásaink két alkalommal is részt vehettek magyarországi szakiskolákban egy-két hétig tartó szakmai gyakorlati képzésen a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával.

            Középiskolásaink számos kiránduláson vettek részt a Határtalanul pályázat keretén belül, megismerve az anyaország különböző tájegységeit, történelmi nevezetességeit, közben iskolákat látogattak, megismerkedhettek az ottani diákokkal.

            Iskolánk Diákszínpadát is meg kell említenem, amelynek tagjai VIII-XII-es helybéli és vidéki diákok, akik számtalan kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhetnek országos és nemzetközi szinten egyaránt.  

Az ősz folyamán a polgármesteri hivataltól kapott jelentős támogatásnak köszönhetően felújítottuk az informatikatermet 30 korszerű számítógéppel és a tornatermet is sikerült felújítanunk. A ROSE projekt jóvoltából két okostáblát vásárolhatunk az iskolának.

A felsoroltakon kívül számos iskolán kívüli tevékenységet kínálunk diákjainknak, amelyekbe bepillantást lehet kapni, ha fellépnek az iskola hivatalos honlapjára: www.korosicsomasandor.ro. Ugyanott iskolánk folyóiratába, a Turmixba is bele lehet lapozni, ahol részletes beszámolókat találni tevékenységeinkről.

            Befejezésképpen szeretném megindokolni az írásom címét. Egyetlen volt diákunkra hivatkozom (nagyon sokat megemlíthetnék, de akkor nagyon terjedelmes lenne a beszámoló) Deák Gellért-Gedeonra, aki már negyedikes korában megkapta a Kőrösi-díjat, amelyet évente ítélünk oda nyolc diáknak és egy pedagógusnak, akik méltóak Kőrösi Csoma Sándor szellemiségéhez. Gellért gimnazista évei alatt számos díjat és elismerést szerzett szinte mindenik műveltségi területen, Erdély bármelyik neves líceumában tárt karokkal fogadták volna, de ő úgy döntött, hogy itt marad a mi iskolánkban. Líceumi évei alatt is lelkiismeretesen tanult, tudatosan készült az érettségi vizsgára és az egyetemi felvételire. Jelenleg a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem hallgatója. Középiskolai diákként számos iskolai és iskolán kívüli tevékenységben vett részt kimagasló eredményekkel, országos díjakkal, elismerésekkel. Az idén novemberben megkapta a Bethlen Gábor Alapítvány Székelyföld Jövőéért ösztöndíját, amelyet két erdélyi diák kaphat meg minden évben. Gellért az egyik olyan diákunk, akire büszkék lehetünk, de rajta kívül még nagyon sokan vannak.

Körzetünk minden végzős iskolását szeretettel várjuk a Kőrösi Csoma Sándor Líceumba!

Bede Emese aligazgatónő

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő

2019. május 10-12. között zajlott Nagyenyeden a Magyar Nyelv Napjai keretében a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő (KAV).

Iskolánkat két háromfős csapat képviselte: egy gimnáziumi és egy középiskolai. A kicsi csapat" tagjai: Ambrus Édua, Czilli Anna-Klára és Gyerő József diákok, míg a „nagyok" Balogh Zoltán, Bersán Bernadett-Andrea és Pap Gyopárka.

A szervezők változatos kulturális programmal készültek a résztvevők számára: megnézhettük a Bethlen Gábor Kollégium diákszínjátszóinak előadását, egy irodalmi összeállítást Sütő András munkáiból, meghallgathattuk a pécsi Szélkiáltó együttes nagyszerű koncertjét, illetve megtekinthettük a Kollégium épületét és a Természettudományi Múzeumot.

59816814_179261153008282_1605555850095624192_n_resize.jpg59924458_2255045668094815_4508098786001682432_n_resize.jpg59954666_2224263607662263_1533064846612889600_n_resize.jpg60055057_1227854210728187_6403523568042246144_n_resize.jpg60132737_871706559840295_2714895445376630784_n_resize.jpg60266330_327640507927141_3485210998283960320_n_resize.jpg60288033_2151079814978105_1589050767518466048_n_resize.jpg60298612_920412671624694_3400563643920678912_n_resize.jpg60334192_470159703725087_4151676797479550976_n_resize.jpg60467576_1366058693532503_7900898816973340672_n_resize.jpg

A megmérettetés nagy napja 11-én, szombaton volt. A csapatoknak kreatív nyelvi feladatokat kellett megoldaniuk, hogy bizonyítsák anyanyelvükben való jártasságukat. Számunkra ez egy jó hangulatú, izgalmas vetélkedő volt tele nevetéssel, játékossággal. Nem éreztük úgy, hogy egy verseny résztvevői lennénk. Másnap a díjkiosztón nagy meglepetés ért bennünket, amikor megtudtuk, hogy mi lettünk kategóriánk első helyezettjei. Kimondhatatlanul örültünk, hogy a felkészülésnek meglett a gyümölcse. Büszkék voltunk a kicsikre is, akik a dobogó második fokára állhattak.

Az idei KAV maradandó volt számunkra, fantasztikus élményekkel gazdagodtunk, és ezúton is köszönjük felkészítő tanárunknak, Molnár Juliánna tanárnőnek, hogy támogatta csapatunk fejlődését, illetve osztálytársunknak, Damó Gergelynek, aki a pályamunka elkészítésében volt nagy segítségünkre.

Pap Gyopárka és Bersán Bernadett, XI. B

A mi csapatunk az V-VIII. osztályos kategóriában szállt versenybe. Mi voltunk a „kicsik”. Nagyon jól éreztük magunkat. A nagyenyediek vendégszeretete, a város hangulata és a sok szórakoztató program mind-mind örömet okozott nekünk. Már régóta járunk erre a versenyre, ezúttal is számos jó élménnyel gazdagodtunk, és új barátokat is szereztünk.

A verseny szombat délelőtt zajlott a nagyenyedi kollégiumban. Számos érdekes feladvánnyal, játékos nyelvi feladattal találtuk szemben magunkat. Érdekes rejtvényeket és elgondolkodtató fejtörőket kellett megoldanunk. A verseny után megtekinthettük az iskolán belül található Temészettörténeti Múzeunot, ahol különböző kristályokat, kövületeket láthattunk, de sok csodás kitömött állatot is megtekinthettünk a krokodiltól a sason keresztül a medvéig.

Délután Kilyén Ilka és Ritziu Ilka A gyertya könnye című, Sütő András műveiből összeállított előadását néztük meg.

Nagyon örültünk, amikor vasárnap délelőtt megtudtuk, hogy csapatunk II. helyezést ért el a verseny során. Úgy gondoljuk, hogy Czilli Aranka és Sikó Nóra tanárnők segítsége nélkül ez nem sikerült volna. Hálásak vagyunk nekik és köszönjük, hogy felkészítettek a versenyre.

Ambrus Édua, Czilli Anna Klára, Gyerő József

Diákokat, pedagógusokat díjaztak

díjazottak 2019

Csütörtökön a művelődési központban a Kőrösi Csoma Sándor Líceumhoz tartozó Pro Csoma Sándor Egyesület Kőrösi-emlékéremmel jutalmazta a Csoma szellemiségét tovább vivő diákokat és egy pedagógust. Molnár Julianna, a Pro Csoma Sándor Egyesület elnöke lapunknak elmondta, a diákokat az osztályfőnökök javaslatára választották ki. Az egyesület figyelembe vette a diákok tanulmányi eredményét, a közösségért végzett munkájukat, a jellembeli magatartásukat, a kitartásukat stb. Idén 14 diákot jelöltek, közülük hetet (Becsek-Nagy Attila, Molnár Fanni, Ciambur Ilinca, Papp Előd, Csősz Csongor, Tiba Brianna és Enea Maria-Cristina) díjaztak.

A pedagógusi díjat Bede Emese matektanárnő, a KCSS aligazgatója kapta. Munkásságát tanártársa, Kovács Lívia méltatta.

– Bede Emese közel 30 éve, 1990-től iskolánk pedagógusa, a tantestület tapasztalt, meghatározó, szakmailag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Az iskolánk vezetése, valamint a matematika oktatása a szívügye. Pedagógiai pályáját 1986-ban kezdte a tamásfalvi általános iskolában, majd néhány év után annak az Alma maternek lett pedagógusa, amelyben ő is magába szívta az életre való felkészülés megannyi fortélyát. Emese munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermekközpontúság, szakmai felkészültség, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség, és a tehetséges tanulókkal való foglalkozásban a kimagasló eredményesség. A matematikát megbízható igényességgel tanítja, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodik. Az iskolánkat érintő reformtörekvésekben, megújulási folyamatokban is óriási szerepe van. 2017-ben a ROSE programot összeállító munkacsoportot vezette és erősítette, melynek célja a tanulók segítése az érettségi tantárgyak könnyebb elsajátításában, és nem utolsó sorban iskolánk anyagi bázisának fejlesztése, modern oktatási eszközökkel való felszerelése. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak – mindig a tanulók érdekeit tartja a legfontosabbnak – állt a laudációban.


 

„Nem kellenek a megálmodott álmok…”

Élménybeszámoló az Ady Endre esszéíró- és versmondó versenyről

Csíkszereda, 2019. április 8.

Nem kellenek a megálmodott álmok,

Új kínok, titkok, vágyak vizén járok,

Röpülj, hajóm,

Nem kellenek a megálmodott álmok.”

(Ady Endre: Új vizeken járok)

Április 8-án, hétfőn került megrendezésre a Romániai Magyar Pedagógusszövetség, valamint a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza közös szervezésében az Ady Endre esszéíró és szavalóverseny.

A verseny középpontjában a 100 éve elhunyt Ady Új vizeken járok című verse állt. A szavalóversenyre jelentkezők az előbb említett, valamint egy szabadon választott vers elmondásával mérhették össze tehetségüket. Az esszéíró pályázatra a versből kiindulva „Nem kellenek a megálmodott álmok” címmel kellett 2-5 oldalas pályamunkát készíteni.

gergő_ady_versmondó.jpggergő_oklevél.jpgIMG_7330.JPGiza_oklevél.jpg

A helyszínen a szervezők üdvözlő szavai után egy igényes, humoros prezentációt láthattunk a nagy költőről. A sorok között ülve meglepően kellemes volt a hangulat, a szervezés, a fogadtatás, a bemutatások, melyek sokkal inkább azt az érzést keltették, hogy az ember csupán tanulni, esetleg kikapcsolódni érkezett.

Ady Endre munkássága önmagán kívül hagyja az idő fogalmát. Mintha térben és időben végtelen lenne. Miközben a versenyre készültem, egyetlen fontos gondolat járt a fejemben, mely szerint Ady lelke szabad volt. Olyannyira szabad, hogy megtörte a test fizikai határait. Ezt akkor, a sorok között ülve is éreztem. Az érzés, melyet versei által közvetít, egy szabad életérzet. Határtalansága láthatatlan, hallhatatlan, de nem észrevehetetlen. Roncs és ragyogás- a tökéletesség és a tökéletlenség érthetetlen ötvözete, mely mégis leginkább arra mutat rá, hogy mennyire is emberi ez a költőóriás.

A szavalóversenyre közel 80 diák érkezett Kovászna-, Maros-, és Hargita megyéből. Szavalásuk külön-külön volt egyedi és egyéni, érdekes volt látni, hogy egy verset mennyire sokszínűre színezhetnek az eltérő személyiségek. Az esszéíró versenyre 11 pályamunka érkezett. Az, hogy Kovásznáról mindkettőnket, Molnár Gergely iskolatársammal együtt, kiemelkedőnek találtak, leírhatatlan érzés. Bármikor a későbbiekben örömmel mennék el ismét hasonló versenyekre, alkalmakra. Hiszen mindenképpen egy kedves, emlékezetes nap maradt, ami magába rejti az apró csodát!

Sinka Izabella, X. D osztály

 


 

 

Föltámadott a tenger szavalóverseny

2019. március 11.

Iskolánk magyar szakos tanárai idén is meghirdették a hazafias versek előadásával március 15-re hangoló szavalóversenyt az V-VIII. osztályos tanulók számára. Idén 15 bátor és lelkes diák vállalta a megmérettetést.

A Szabó Etelka nyugalmazott magyartanárnő és Benedek Ildikó óvónő alkotta zsűri döntése alapján a következő eredmény született:

V. osztályosok kategóriája

Bartha Boróka - I. díj

Kerekes Károly-Kevin - II. díj

Hengán Adrienn - III. díj

Dicséret:

Török Orsolya

Gábor Hunor

VII-VIII. osztályosok kategóriája

Simon Rita - I. díj

Gergely Zsolt - II. díj

Dénes Anett - III. díj

Dicséret:

Szőcs Bíborka

A szavalóverseny anyagi támogatója az RMDSZ Kovászna városi szervezete volt.

20190311_171423_resize.jpg20190311_171701_resize.jpg20190311_171848_resize.jpg20190311_172038_resize.jpg20190311_172233_resize.jpg20190311_172330_resize.jpg20190311_172527_resize.jpg20190311_172634_resize.jpg20190311_172828_resize.jpg20190311_172950_resize.jpg20190311_173116_resize.jpg20190311_173210_resize.jpg20190311_173419_resize.jpg20190311_173618_resize.jpg20190311_173824_resize.jpg20190311_173927_resize.jpg20190311_180111_resize.jpg20190311_181156_resize.jpg20190311_181257_resize.jpg20190311_181441_resize.jpg

 


„Elindultak angyalszóra…”

A kovásznai líceum karácsonyi jótékonysági előadása

Január közepe táján a karácsony ünnepe és az újév beköszönte lassan-lassan a múltba vész. Néhány megtett fogadalom már most hanyatlani látszik, de vannak azért, akik kitartanak elhatározásaik mellett, és akik jó eséllyel eleget is tesznek a fogadalmuknak. A karácsonykor érkezett csoda sem múlik el mindenki szívében, néhányan még emlékszünk a reményre, hogy ezentúl minden szebb, jobb és kedvesebb lehet.

Bár a Kőrösiben a korábbi években is megszervezték a karácsonyi estet, idén kicsit mégis más volt. Az általános iskolások népes serege ugyanúgy előadta ünnepi műsorát, szavaltak, énekeltek, különböző hangszereket szólaltattak meg, a szülők pedig könnybe lábadt, csillogó szemekkel figyelték őket. Most először azonban arra is lehetőség nyílt, hogy bárki pénzt adományozzon a kihelyezett perselybe. A begyűlt összeget az iskola a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekotthonnak ajánlotta fel.

2018_Elindultak_angyalszora_1.jpg2018_Elindultak_angyalszora_2.jpg2018_Elindultak_angyalszora_3.jpg

A Művelődési Központban megtartott rendezvény 2018-ban is telt házas volt. Az alaphangulatot a belvárosi IKE-csoport koncertje adta meg: ők közel negyvenen énekeltek Jézus születéséről szóló dalokat. Ezután a fiatalabb korosztályé volt a színpad: énekelt a Tiszta Szív kórus Gyerő Katalin tanárnő vezetésével, de felléptek az iskola vallástanárai által felkészített csoportok, illetve az elemi iskolások egész özöne is.  Mindenki adni akart magából valamit.

Azok számára, akiknek egyetlen figura sem volt ismerős az évről-évre egyre picibbnek tűnő gyerekek közül, a legizgalmasabb produkció a kőrösis tanárok előadása volt. Örömmel láttuk, hogy az előadók csoportja csak gyarapodik, és olyan hangok is megszólaltak, akik eddig még sohasem. A tanári hivatás talán nem csak a tanításról szól, hanem a nevelésről is. Ennél az előadásnál jobb példát nem is mutathattak volna arra, hogy adni jobb érzés, mint kapni. Ők ugyan semmi tárgyi jellegű ajándékot nem tettek a kezünkbe ezen a karácsonyi esten, de megmutatták az áldozathozás örömét, a lelkesedést, hogy igenis érdemes dolgozni azért, hogy mások akár csak egy szép emlékkel, egy kellemes élménnyel gazdagodjanak.

Bersán Bernadett és Kádár Alexandra , XI.B

Diákolimpia

2018. december 10., hétfő, Sport
 
SAKK. Szombaton Baróton rendezték meg a sakk diákolimpia csapat és egyéni versenyét: előbbi az V–VIII., utóbbi viszont az IX–XIII. osztályosoknak szólt.
 • A sakk egyéni verseny díjazottjai
  A sakk egyéni verseny díjazottjai
A gimnazisták viadalát, amelyen egy lányból és három fiúból álló együttesek mérkőztek meg a Mikes Kelemen Líceum (Simon Mónika, Váncsa Áron, Lázár Csanád, Kajcsa Ákos / irányító tanár: Váncsa Gyöngyi Klára) nyerte meg. A további sorrend: 2. Gaál Mózes Általános Iskola (Barót / irányító tanár: Máthé Sándor), 3. Gheorghe Zaharia Ált. Isk. (Bredét / irányító tanár: Cătălin Bularca), 4. Mihai Viteazul Főgimnázium (Sepsiszentgyörgy / irányító tanár: Bajkó Levente Attila), 5. Romulus Cioflec Ált. Isk. (Árapatak / irányító tanár: Iusco Remus). A licisek egyéni megmérettetésén a fiúk és a lányok külön-külön harcoltak a továbbjutásért. Az eredmény: * fiúk: 1. Tóth Máté, 2. Szároz Levente (mindketten a Mikes Kelemen Líceumból / Sepsiszentgyörgy / irányító tanár: Váncsa Gyöngyi Klára), 3. Molnár Gergely (Körösi Csoma Sándor Líceum / Kovászna / irányító tanár: Kelemen Sándor) * lányok: 1. Nagy Anita Enikő, 2. Kovács Ágnes (mindketten a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont / Barót / irányító tanár: Aczél Attila). A kicsik jövőben a zónabajnokságokon folytatják, a nagyok viszont az országos döntőbe kvalifikálták magukat.
ASZTALITENISZ. Az V–VIII. osztályosok viadalát a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola csapata nyerte meg a második s szintén megyeszékhelyi Székely Mikó Kollégium és a harmadik kézdivásárhelyi Turóczi Mózes Általános Iskola együttese előtt. A középiskolás fiúk versenyén a kézdivásárhelyi Medvés Antal (Bod Péter Tanítóképző) diadalmaskodott, második lett a szentgyörgyi Nagy Magor István (Református Kollégium), míg a harmadik helyen a céhes városbéli Bartha Csongor (Bod Péter Tanítóképző) végzett. A lányoknál Oláh Kriszta (Református Kollégium), Balló Ottilia (Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont) és Maria Bejan (Mihai Viteazul Főgimnázium) volt a végső sorrend. (t)
 

Jubileumi találkozás a kölcsönös tanulás jegyében

A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum és a Debreceni Ady Endre Gimnázium negyedszázados kapcsolatot ápol. A Kovászna városi Önkormányzathoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad idén november 21-25. között részt vehetett a testvériskola névadójának tiszteletére szervezett ünnepi rendezvényen.

„A 25 éves együttműködés alatt színjátszóink kölcsönösen tanulnak egymástól, ellopják azokat a finom apróságokat, amelyek igazán élvezhetővé tesznek egy alkotást. A kapcsolat elmélyülésével újabb programokba kapcsolódtunk be. Ilyen az Olvass többet! határtalanul-magyarul verseny, amelynek keretében sikeres az olvasás népszerűsítése iskolánkban is.”- fogalmazta meg a kapcsolat lényegét Becsek Éva igazgatónő üdvözlő beszédében, melyet a kovásznai Diákszínpad vezetője, Molnár János tanár tolmácsolt.

debr.1.jpgdebr.2.jpgdebr.4.jpgdebrecen_resize.jpg

A kovásznai diákok Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című mesedrámáját adták elő. A jubileumi előadást óriási érdeklődés övezte, zsúfolásig megtelt a 450 férőhelyes Vasutas Egyetértés Művelődési Központ.

A vendégek programjáról a 10. D drámaosztály gondoskodott Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin osztályfőnök irányításával. Nekik köszönhetően a kovásznai csoport ellátogatott a Szabó Magda Emlékházba, megtekintette Medgyessy Ferenc szobrászművész emlékkiállítását, valamint filmvetítésen is részt vett. De felejthetetlen élmény marad a Nyíregyházi Állatparkba szervezett látogatás, valamint az Ady buli is.

A közös program folytatásaként az adys diákok az áprilisban megrendezésre kerülő Kőrösi-napokon látogatnak majd el Kovásznára.

Molnár Juliánna

 


Hűség az anyanyelvhez

2018. november 19., hétfő, Közélet
 
A magyar nyelv napja közelében ki kell emelnünk, hogy keményen kell küzdenünk a magyar nyelv érvényre juttatásáért, hogy anyanyelvünk elnyerje méltó helyét itt, Románia határain belül is – mondta Péter Sándor, a Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny zsűrijének elnöke a vetélkedő szombati sepsiszentgyörgyi megnyitóján. A rendezvényre közel kétszáz diák érkezett tizenkét erdélyi megyéből, valamint Moldvából és Bukarestből. A versenyt három kategóriában, több korcsoportban hét helyszínen tartották.
 • Albert Levente felvétele
  Albert Levente felvétele
A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla Termében Oláh-Badi Cintia, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum diákja népdallal indította a megnyitót, majd Péter Sándor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének háromszéki szervezete és egyben a versenybizottság elnöke azt hangsúlyozta: egy ilyen rendezvény azt a célt szolgálja, hogy felmutassuk, milyen páratlanul szép az anyanyelvünk.
Kocsis Annamária, a magyar elemi oktatásért felelős Kovászna megyei tanfelügyelő a mese kialakulásáról beszélt, valamint arról, hogy azért áll a gyermekekhez közelebb a mese, mert ők még abban a teljességben élnek, amelyben nincs túlhangsúlyozva az ész, még hozzáférnek azokhoz a kincsekhez, amelyek a személyiség mélyén rejlenek. Bár a ma népszerű fantasztikus történetekben, számítógépes játékokban is megtalálhatjuk ugyanazokat a szereplőket, mint a népmesékben: sárkányokat, óriásokat, fantasztikus és mitikus lényeket, és az alaphelyzet is azonos, vagyis a jó megpróbálja legyőzni a rosszat, de üzenetük sivár, nem készítenek fel az életre, akár egy ismeretlen bolygón is játszódhatnának – mondotta.
A mesemondók elsőtől tizenkettedik osztályig öt életkori kategóriában versenyeztek a Székely Nemzeti Múzeumban, a Míves Házban, a Kónya Ádám Művelődési Házban, a Bod Péter Megyei Könyvtárban és a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben, a IX–XII. osztályos balladamondók a Lábas Házban, az V–XII. osztályos balladaéneklők pedig a Plugor Sándor Művészeti Líceumban mutatták be produkcióikat.
Háromszéki díjazottak: a mese kategóriában – a 0–II. osztályos korcsoportban I. díjat nyert Pătrunjel Viktória (Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna, felkészítője Székely Márta), dicséretet kapott Csiszér Zenkő (Gelei József Általános Iskola, Árkos, felkészítő Berde Éva) és Piroska Krisztina (Trefán Leonárd Általános Iskola, Kézdiszentkereszt, felkészítő Lénárt Piroska), a III–IV. osztályos korcsoportban első díjas Földes Levente (Kun Kocsárd Általános Iskola, Ozsdola, felkészítő Páll Mária), az V–VI. osztályosoknál dicséretet kapott Rancz Gyárfás Gergő (Petőfi Sándor Általános Iskola, Kézdivásárhely, felkészítő Fazakas Enikő), a IX–XII. osztályosoknál pedig II. helyezést ért el Rancz-Gyárfás Hanna (Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő Nagy-Babos Tamás).
A balladamondóknál csak a középiskolások versenyeztek, ebben a kategóriában dicséretet kapott Molnár Gergely (Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna, felkészítő Molnár Julianna). A versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a Napsugár Kiadó szervezte, társszervező a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség, a Plugor Sándor Művészeti Líceum és az oktatási minisztérium.

Mesék, balladák ringatásában

Megannyi verseny, találkozó, összejövetel, tanácskozás indítéka a mese, a népdal, a ballada, s az az igazság, kifogyhatatlanok az ötletekből azok, akiknek szívügye e nemes népköltési alkotások továbbadása, éltetése. Hányszor és hányan megfogalmazták már, hogy a népköltészet az igazi költészet, s ebbe nem csupán a néphez lehajló irodalmat értették, értjük, hanem mindazokat a szájról szájra, lábról lábra terjedő, lelket nemesítő énekeket, táncokat, meséket, verseket, amelyek Istennek hála nem koptak még ki teljesen az emlékezetből, s ott tartjuk azokat tarsolyunkban; ha netalán a szükség úgy hozza, hát kotorjuk csak elő emlékezetünk legmélyebb sarkaiból is. Igaz, sokszor és sok helyen nagyon mélyre kell ásnunk, hogy valamit elő tudjunk varázsolni, s éppen azért jók az előbb említett alkalmak, hogy ne kallódjanak el olyasmik, amik nem is olyan régen apáink, nagyapáink legféltettebb kincsei közé tartoztak.
Be kell vallanom, mai diákjaim közül aránylag kevesen élnek a népi alkotások bűvöletében. Ezért is kell feltétlenül örülnünk a múlt hétvégi rendezvénynek, amely bírálóbizottság elé szólította a megye legjobban mesélő, balladát legszebben mondó és éneklő nagy és kisdiákjait, ötödik osztálytól tizenkettedikig. Ezt megelőzte ugyan egy válogatás, ide tehát azok jutottak, akik körzetükben, iskolájukban a legjobbaknak bizonyultak. Ha utána számolunk, száznál több mesélő, balladamondó és -éneklő lepte el a megyeszékhelyi Puskás Tivadar Szakközépiskola termeit, s ha bizonyos vonatkozásokban némileg egyik-másik előző évi vetélkedő szintje alatt is maradt, az őszinte viszonyulás e nagy becsű alkotások iránt nem maradt el. Kellemetlen feladat ilyenkor, ilyen környezetben legjobbakat kiválasztani, de a szabályzat előírása szerint innen kellett az országos döntőre küldeni a legrátermettebbeket. Így a következő nevek kerültek a következő versenyszakasz résztvevőinek listájára:
Balladamondás (ebben a kategóriában az első négy megy tovább): Molnár Gergely (I. díj, Kovászna, XI. osztály), Kicsi Kincső Kriszta (II., Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely, XI.), Imre Anita (III., Bod Péter, IX.), Kakasy Dorottya (első dicséret, Mikes Kelemen, Sepsiszentgyörgy, X.). Dicséretben részesült még Paizs Júlia (Nagy Mózes, IX.).
Mesemondás, IX–XII. osztály: továbbjutott Müller Zoltán (I. díj, Baróti Szabó Dávid Líceum), Máthé Edina (II., Baróti Szabó Dávid), Rancz-Gyárfás Hanna (III., Nagy Mózes), Kovács Anita (első dicséret, Baróti Szabó Dávid). Dicséretben részesült még: Szász Johanna (Barót).
Mesemondás, V–VIII. (ebben a kategóriában osztályonként csak az elsődíjas megy tovább), V. osztály: I. díj Kovács Máté (Székely Mikó Kollégium), II. díj Rancz-Gyárfás Gergő (kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola), III. díj Zsögön Zsanett (Kun Kocsárd Általános Iskola, Ozsdola), dicséret: Székely Henriette (Nagy Mózes), Bartha Boróka (Kőrösi Csoma Sándor); VI. osztály: I. díj Vargyasi Szabolcs (Apor István Általános Iskola, Kézdiszentlélek), II. díj Csiszér Emese (Váradi József Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy), III. díj Szőcs Andrea (Molnár Józsiás Általános Iskola, Kézdivásárhely), dicséret: Seres Renáta (Székely Mikó Kollégium), Fülöp Véda (Kovászna); VII. osztály: I. díj Balázsi Dorka-Olga (Bardoc), II. díj Kolumbán Katalin (Székelyszáldobos), III. díj Török Tamara (Árkos), dicséret: Opra István Csaba (Polyán), Opra Tamás Roland (Molnár Józsiás Általános Iskola, Kézdivásárhely); VIII. osztály: I. díj: László Tamara (Száldobos), II. díj Benkő Zsolt (Bardoc), III. díj Miklós Ágota (Lemhény), dicséret: Moroianu Anna (Barót), Szakács Kriszta (Bükszád).
Balladaéneklők, V–VIII. osztály (innen továbbjutott az első és második díjas): I. Fazakas Boglárka (Uzon), II. Sánta Tamás (Mikes Kelemen Líceum), dicséret: Aczél Adrienn (Székely Mikó); IX–XII. osztály (továbbjutott az első három): I. Demeter Gyöngyi (Mikes Kelemen), II. Bartók Botond (Nagy Mózes), III. Lakatos Ágnes (Baróti Szabó Dávid), dicséret: Urbán Panna (Székely Mikó), László István Botond (Református Kollégium, Kézdivásárhely).
Az országos megmérettetésre az Oktatásügyi Minisztérium és az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége szervezésében november közepén kerül sor, ugyancsak Sepsiszentgyörgyön.


 

 

Olvass többet! konferenciát tartottak Kovásznán
Molnár Julianna köszönti az egybegyűlteket Fotó: Kerekes Csanád 

Szombaton a Pro Csoma Sándor Egyesület főszervezésében, Gyerő József polgármester védnöksége alatt, első alkalommal tartották meg Kovásznán az Olvass többet! határtalanul magyarul, nemzetközi olvasásnépszerűsítő konferenciát, amely egész napos szakmai előadásokkal várta az érdeklődőket.

Molnár Julianna magyartanárnő, a Pro Csoma Sándor Egyesület elnöke elmondta: a kovásznai konferencia ötlete akkor született meg, amikor 2016-ban Debrecenben, a Déri Múzeumban részt vett az Olvass többet! vetélkedő 10. születésnapjára szervezett jubileumi konferencián, és úgy gondolta, egy hasonló rendezvénynek Kovászna is teret biztosíthatna.
Így idén, miután sikeresen pályáztak a kovásznai önkormányzatnál, az egyeztetések, megbeszélések után tető alá is hozták az első konferenciát a fürdővárosban.
Molnár Julianna köszönetet mondott Peternainé Zsuzsának, a debreceni Ady Endre Gimnázium magyar szakos tanárának, az Olvass többet! vetélkedő főszervezőjének. Ugyanakkor köszönetét fejezte ki az előadóknak, amiért eljöttek, és a Kőrösi Csoma Sándor Líceum pedagógusainak, amiért segítettek a rendezvény szervezésében, valamint a városvezetésnek, illetve a támogatóknak.
Kérdésünkre kifejtette, a hallgatók többsége Kovászna megyéből érkezett, viszont voltak érdeklők Brassó és Hargita megyékből is. 
Peternainé Zsuzsa lapunknak elmondta: áldottnak érzi magát, amiért olyan emberekkel van körülvéve, akinek fontos az olvasás népszerűsítése.
Az egész napos programban egymást követték a különböző, olvasáshoz, irodalomhoz, szövegértéshez kapcsolódó előadások. 
A konferencia alkalmával egy esszéíró pályázatot is hirdettek, amire 50 pályamunka érkezett 7 iskolából (debreceni Ady Endre Gimnázium, székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium, kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző, székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző, sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum, szovátai Sófalvi Illyés Lajos Általános Iskola és a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum).
Megosztott első díjat kapott Buna Blanka Boróka (Bod Péter) és Makó Adrien (Benedek Elek). Második helyezést ért el Orbán Klára (Kőrösi), őt követte Jene Zsófia (Ady Endre). Különdíjban részesült Horvát Zsuzsa (Bod Péter), Bende Tímea (Kőrösi) és András Zsuzsanna (Bod Péter).
Emellett a Városi Művelődési Házban megtekinthették a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad előadásában Karinthy Frigyes A teknősbéka című darabját.
A konferencián elhangzottak és a megörökített pillanatok egy kiadvány formájában fognak megjelenni a közeljövőben.

Sikeres első alkalom

Nagy Szabolcs Attila

Nagy Szabolcs Attila

2018. október 16.


 

 

Kovászna, szeretlek! vetélkedő

2018. október 16.

Iskolánk történelem és magyar szakos tanárai idén is megszervezték a Kovászna, szeretlek! helytörténeti vetélkedőt az 5-8. osztályosok számára.

A nagy népszerűségnek örvendő versenyre idén 13 csapat jelentkezett, javarészt ötödik és hatodik osztályosok, de olyanok is akadtak, akik már negyedjére neveztek be a vetélkedőre.

A versenyzőknek be kellett bizonyítaniuk, hogy otthonosan mozognak a városuk történetét elmesélő könyvészeti anyagban, de a kreativitásukat is bizonyítaniuk kellett a feladatok megoldása során.

Kovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_01.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_02.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_03.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_04.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_05.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_06.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_07.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_08.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_09.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_10.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_11.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_12.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_13.jpgKovaszna_szeretlek-vetelkedo_2018_14.jpg

A vetélkedő nyertesei a VI. A osztály tanulói: Fülöp Véda, Jeszenovics Adrienn, Jeszenovics Bernadett és Olosz Zenkő-Renáta.

Második helyezést ért el az Ambrus Édua, Czilli Anna-Klára, Slekta Beáta-Boglárka és Szabó Lejla-Henrietta alkotta VII. B osztályos csapat, míg harmadik helyen végzett a veteránnak számító Vénleányok csapata a VIII. B-ből: Bede Anita, Kovács Anita, Kaszás Rebeka és Dobra Réka. Szintén harmadik díjat nyert a Benkő Andrea, Moldovai Dániel és Dancs Abigél alkotta csapat.

Köszönet illeti a szervező pedagógusokat: Tánczos Szende tanárnőt, a vetélkedő ötletgazdáját, valamint Lőrincz Lilla, Incefi Tünde-Anna, Nagy Etelka, Czilli Aranka, Sikó Nóra-Boglárka és Molnár Juliánna tanárnőket.

A vetélkedő anyagi támogatója a Pro Csoma Sándor Egyesület volt.


 

 

ERDÉLYI DIÁKOK A KOMÁROMI

KASZÁS ATTILA SZAVALÓVERSENYENo kaszas10

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a komáromi Jókai Mór Alapiskolával, Komárom városával és a városi művelődési központtal közösen június 16-án 11. alkalommal tartotta meg a Kaszás Attila Versmondó Fesztivált Komáromban.

A szlovákiai általános- és középiskolás szavalókon kívül az anyaországi és erdélyi ifjú tehetségek körében is egyre vonzóbb megmérettetés a fiatalon elhunyt Jászai Mari-díjas színművésznek, az alapiskolai és gimnáziumi tanulmányokat Komáromban folytatott Kaszás Attilának (1960. III.16., Vágsellye – 2007. III. 23., Budapest) állított emléket.

Erdélyt két országos szavalóverseny győztesei képviselték. Egyikük Kocsis Alexandra, a margittai Horváth János Elméleti Líceum IX. osztályos tanulója, aki az Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedő nyertese, felkészítette Farkas Cecilia-Rebeka. A másik diák Deák Gellért-Gedeon, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum XI. osztályos tanulója (az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny Versben bujdosó kategóriájának első helyezettje), akit Molnár Juliánna készített. A két kiváló szavaló és felkészítő tanáraik utazásának költségeit a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége vállalta magára.

A kiváló színművész emlékét őrző általános- és középiskolás szavalókat felvonultató egésznapos seregszemlére két költeménnyel - a magyar romantika korából egy kötelezően választott alkotással s egy tetszés szerinti verssel nevezhettek be.

A megnyitó ünnepség hagyományosan a Komáromi Jókai Színház előcsarnokában zajlott, s ez alkalommal sem maradhatott ki a jeles névadó, Kaszás Attila színház előtt álló szobrának megkoszorúzása. Majd kategóriánként más-más helyszínen folytak az elődöntők, a legtehetségesebbek részvételével pedig délután a Tiszti Pavilon dísztermében került sor a döntőre. A bírák sorában, ahogy minden évben, úgy idén is neves szlovákiai és magyarországi szakemberek, színművészek (pl. Nagy-Kálózy Eszter - Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész a Nemzeti Színházból, Rudolf Péter -Kossuth- és Jászai Mari-díjas kiváló művész a Vígszínházból) kaptak helyet, akik valamennyi versmondót arany-, ezüst- vagy bronz minősítő sávba soroltak. Mindkét erdélyi versmondó ezüst minősítést kapott.

Bár tanulóink sajnos nem kerültek a legjobbak közé, diákok és kísérő tanárok is pozitív élményekkel gazdagodtak, s máskor is szívesen részt vennének olyan szavalóversenyen, amely, mint ez is, célul tűzte ki a kárpát-medencei kiemelkedően tehetséges, fiatal versmondók felfedezését, illetve a versek diákokkal történő megszerettetését.

Farkas Cecilia-Rebeka

Beszámoló

          2018. április 27-én a zabolai iskolában rendezték meg a körzeti Háromszéki Népdalbarátok Népdalversenyét. 53 tanuló nevezett be Zágonból, Telekről, Páváról és Kovásznáról. A tanulók teljesítményét szakmai zsűri értékelte, összesen 36 tanulót jutalmaztak dicsérő oklevéllel.

NEPDAL_2018_1.jpgNEPDAL_2018_2.jpgNEPDAL_2018_3.jpgNEPDAL_2018_4.jpgNEPDAL_2018_5.jpg

Előkészítő osztály

I.díj   Finta Gyopár - Telek

II.díj  Fazakas Dorka O.C

          NădejdeBenke Alpár O.C

III.díjGyárfás Beáta   O.B

Dicséret: Dancs Emőke   O.C

          Deme Zsuzsa     O.B

          Bagoly Anna   O.B

I.osztály

I.díj   Gyerő Gerda I.B

II.díj  Péter Vanda

Dicséret Péter Ákos Szabolcs

II.osztály

I.díj   Somodi Balázs II.C

II.díj  Tusa Rebeka II.C

          Fülöp Zsolna II.C

          Karácsony Attila II.B

III.díjKelemen Tekla

          Ambrus Ajna II.B

          Opra Szilveszter II.B

          Czilli Samu II.B

Dicséret: Misăilă Izabella II.B

             Barthi Réka

          Fejér Csenge

          Jánó Ágota

          Kertész Zsuzsa

III.osztály

I.díj   Csoma Dorka III.C

II.díj  Becsek Nagy Attila III.B

          Moldovai Kitti III.C

III.díjPozsony Panna

          Szigethi Erzsébet Beáta III.B

Dicséret: Pakó Karola III.C

          Karácsony Róbert   III.B

IV.osztály

I.díj   Dezső Tündér Ilona – Zágon

II.díj  Székely Róbert Sámuel

          Jánó Blanka

III.díjTompa Eliza Izabella   IV.C

          Rab István Róbert

Dicséret: Imreh Boglárka Noémi IV.B

 

Kovászna körzetet a megyei megmérettetésen, amelyet május 28-án szervez a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Iskola,a következő tanulók képviselik:

Finta Gyopár- Telek   Felkészítő tanító: Pap Izabella

Gyerő Gerda - I.B - Felkészítő tanító: Fülöp Annamária

Somodi Balázs II.C - Felkészítő tanító: Mátyás Imola

Csoma Dorka III.C - Felkészítő tanító: Tökbandi Rita

Dezső Tündér Ilona - Zágon Felkészítő tanító: Péterfi Enikő


Hőseinkre emlékeztünk a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra és annak hőseire emlékezve iskolánk történelem és magyar szakos tanárai vetélkedőket szerveztek azért, hogy alkalmat teremtsenek a diákoknak arra, hogy gyarapítsák ismereteiket és ezáltal is méltóképpen készüljenek március 15-e megünneplésére.

Hétfőn, március 12-én Március 15. üzenete címmel került sor a középiskolások számára meghirdetett szónoklatversenyre, melyre idén kilenc lelkes és bátor diákszónok jelentkezett. Megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük őket: Csősz Csongor és Szabó Kamilla (IX. B), Elekes Hunor és Sinka Izabella (IX. D), Molnár Gergely (X. B), Becsek Júlia-Brigitta (X. C), Cseh Domokos és Sinka Norbert (XI. B), valamint Vatány Bíborka (XI. C). A nemes versengést követően Vatány Bíborka nyerte el azt a jogot, hogy a központi rendezvényen is elmondhassa ünnepi gondolatait. Második helyezett lett Csősz Csongor, míg a harmadik díjat Molnár Gergely kapta meg. A Pro Csoma Sándor Egyesület különdíja Szabó Kamillát illette.

Kedden, március 13-án Talpra, magyar!címmeltörténelmi és irodalmi vetélkedőtszerveztünk az V-VIII. osztályosok részére, melyen 15 csapat, összesen 60 tanuló vett részt. A verseny győztesei a VI. B osztály tanulói: Ambrus Édua, Benkő Andrea, Dancs Abigél és Moldovai Dániel. Második helyen végzett az V. A osztály csapata: Fülöp Véda, Jeszenovics Adrienn, Jeszenovics Bernadett és Olosz Zenkő. Harmadikok lettek a VII. B osztály tanulói: Bede Anita, Fűzi Anna és Kaszás Rebeka. Dicséretet érdemelt Tóth Csenge, Fábián Eszter, Pakó Kamilla és Kertész Alíz (V. B), valamint Szőcs Bíborka, Izsány Csaba, Bende Arnold és Sinka Béla (VII. C).

Szerdán került sor a Föltámadott a tenger szavalóversenyre, melyre 18 általános iskolás diák nevezett be. A zsűri döntése alapján első helyezettek lettek: Gyerő József (V. B oszt.), Ambrus Édua (VI. Boszt.), Molnár Júlia-Anna (VII. C oszt.). Második helyezést ért el: Török Erna (VI. C oszt.) és Kosztándi Kriszta (VII. C oszt.), míg harmadik helyezett lett Gergely Zsolt (VI. C oszt.). Dicséretet érdemelt Kovács Bernadett (V. B), Deák Erika (VI. D) és Szőcs Bíborka (VII. C oszt.)

Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk!J

Bővebben: Hőseinkre emlékeztünk

Kányádi Sándor szavalóverseny

2018. március 9.-én tartottuk a Kányádi Sándor szavalóverseny

körzeti szakaszát, melyre 100-nál több tanuló nevezett be a körzet iskoláiból. A következő tanulókat jutalmaztuk. Az I. díjasok képviselik Kovászna körzetet a verseny megyei szakaszán március 21-én Sepsiszentgyörgyön.

Sok sikert kívánunk nekik!

KANYADI_2018_1.jpgKANYADI_2018_2.jpgKANYADI_2018_3.jpgKANYADI_2018_4.jpg

Bővebben: Kányádi Sándor szavalóverseny 2018

Zríny Ilona Matematikaverseny

Február 16-án tartottuk a Zríny Ilona Matematikaverseny megyei szakaszát.

Ezen a megmérettetésen több mint 50 tanuló vett részt II. , III. , és IV. osztályból.

Márciu 7-én tartották a Székely Mikó Kollégiumban a megye legjobbjainak a díjazását. Iskolánkból 5 tanulót hívtak meg erre a rangos eseményre. Ők a versenyen a következő eredményt érték el:

Varga Borbála a 9. helyet, Orbán Ágnes 14. helyezést – II. C ossztályból

Czilli Samu a 16. helyet, Soós Benke Helga 20. Helyezést – II. B ossztályból

Molnár Fanni a 19. Helyet – III. C ossztályból

ZRINYI 2018

 

Bővebben: Zríny Ilona Matematikaverseny

Fürkész helyesírási verseny

A Fürkész helyesírási verseny körzeti szakaszát decemberben tartottuk. Iskolánkból továbbjutott 15 tanuló a verseny megyei szakaszára:

Fülöp Zsolna
Orbán Ágnes
Varga Borbála
Czilli Samu-Géza
Ambrus Ajna
Kelemen Hanna
Becsek Nagy Attila
Molnár Fanni
Szabó Renáta
Bartha Boróka
Csoma Panna
Péterfi Sándor-Mátyás
Fábián Réka
Sidó Hanna Laura
Tompa Izabella

Varga Borbála II. C osztályos tanuló I. helyezést ért el, Czilli Samu-Géza II. B osztályos tanuló II. díjat kapott. Varga Borbála továbbjutott a verseny országos szakaszára, ami április 20. – 22. Között lesz Nagyváradon.

Bővebben: Fürkész helyesírási verseny

RENDHAGYÓ KARÁCSONYI MŰSOR KOVÁSZNÁN

Különleges ünnepi műsorral búcsúztak el egymástól és az óévtől a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjai és tanárai. A helyi Művelődési Központban 2017. dec. 22-én megtartott előadáson felléptek az iskola általános és középiskolai tagozatának tanulói karácsonyi énekekkel, táncokkal, szavalatokkal. 

Az előadás fénypontját a tanári kar által erre az alkalomra színpadra vittEgyszervolt csillagmese című összeállítás jelentette. Az ötletgazda Molnár Erzsébet vallástanárnő, az előadás rendezője pedig Molnár János informatikatanár, a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad vezetője volt. A népes diáksereg hatalmas tapssal jutalmazta a produkciót arra ösztönözve ezáltal is a pedagógusokat, az iskola munkaközösségét, hogy folytassák a tavaly elindított szép hagyományt.

Az alábbiakban az iskola néhány diákjának véleményét közöljük:

A tanárok karácsonyi szereplése számomra megható volt, hiszen látszott, hogy mindenki teljes odaadással van ott a színpadon. Egymást segítve, egymásnak erőt adva egy olyan csodás hangulatot varázsoltak, hogy mindenki csodálkozva figyelte az előadást. Egy ilyen tartalmas mondanivalójú szereplés után mindenki lelkében feltöltődve készülhetett az ünnepre. (Balogh Zoltán)

Különleges érzés volt tanárainkat ezúttal egészen más szerepben, a színpadon látni. Örülök, hogy példamutatóan kiálltak elénk és vállalták a megmutatkozást a nagyközönség előtt. Számunkra csodálatos és meghitt érzés volt, amint különböző szerepekbe bújva átadták a Karácsony üzenetét. (Deák Gellért-Gedeon)

Szerintem az ilyen előadások által jobban meg tudjuk ismerni tanáraink teljesítményét stresszhelyzetben is, hiszen általában a diákok állnak a színpadon a szigorú tekintetekkel szemben, izzadó tenyérrel megpróbálva megfelelni.Az előadás nagyon ötletesnek bizonyult, elnyerte a diákok tetszését, amit az ezt követő tapsvihar is igazolt. Diáktársaim nevében is elmondhatom, hogy izgatottan várjuk a következő előadást tanárainktól. (Bende Beáta)

Nagyon örülök, hogy iskolánk tanárai idén is felvállalták a szereplést. Külön élmény volt olyan tanárokat látni a színpadon, s hallani a versüket, akikről tudom, hogy ez nem igazán áll közel hozzájuk. Mindenki nagyon ügyes volt, csak így tovább! (Pap Gyopárka)

KARACSONY 2017

 

 


Őszirózsa Országos népdalvetélkedő

Öszirózsa Országos Népdalvetélkedő

Október 21.-én tartották Újszentesen (Temes megyében) az Öszirózsa Országos Népdalvetélkedőt.  Iskolánkat Fülöp Zsolna II. c osztályos tanuló képviselte. A mégyéből 14 I.- VIII. tanuló versenyzett, akiket Mátyás Imola tanítónő kísért a versenyre. Zsolna dicséretben részesült.

Gratulálok az egész csapatnak! 

1_2_o_resize.jpgd_1_2_resize.jpgKovasznai_pacsirtak_resize.jpgoszirozsa_resize.jpg


Október 2 – 15 között iskolánk öt szakiskolás asztalostanulója, a  Külhoni magyar szakképzés támogatása – Átjárhatósági ösztöndíj - 2017.pályázat keretén belül, gyakorlaton vett részt Debrecenben,  Magyarországon, a Povolny Ferenc Szakgimnáziumban. Tanulóink, hagyományos és modern fafeldolgozási technológiákkal, valamint az Autocad műszaki rajzoló programmal ismerkedhettek meg. Lehetőség nyilt számvezérlésű gépen való gyakorlatra is, megismerve a számítógépes vezérlés nyújtotta előnyököt.

A csapat tagjai: Olteanu Attila, Vass Attila, Olosz Hunor – XI. F

                          Nagy MiklósZsolt, Szabó Róbert – X. F

                          Csomós Gábor – vezetőtanár  

 

Bővebben: Külhoni magyar szakképzés támogatása – Átjárhatósági ösztöndíj - 2017

Kányádi Sándor Szavalóverseny

Március 30.-án tartottuk az I- IV. osztályosok Kányádi Sándor Szavalóverseny

megyei szakaszát Sepsiszentgyörgyön, melyen a megye legjobbjai, minden körzetből az I. díjasok versenyeztek  5 korcsoportban.

Iskolánkat Părtânjel Viktória O.C, Fülöp Zsolna  I.C és Bartha Boróka III.C osztályos tanulók képviselték. Bartha Boróka III. díjat , Părtânjel Viktória II. díjat kapott és egyben részvételt nyert az országos szakaszra mely Varsolcon lesz május 12.-én. Sok sikert kívánunk neki.

Regemondó verseny

2017 március 3.-án tartottuk a regemondó verseny körzeti szakaszát. Erre a versenyre a III. osztályosok nevezhetnek be. Kovásznán első alkalommal szerveztük meg a versenyt, melyen 15 tanuló mondott regét, mondát. Két tanuló jutott tovább a megyei szakaszra.

Íme az eredmények:

I.díj : Kerekes Károly Kevin III.C

           Jakocs János Tihamér   III.C

II.díj:   Tompa Eliza Izabella   III.C

            Sidó Hanna Laura III.B

           Hengán Adrienn III.C

III.díj:  Gábor Anita   III.C

            Bartha Boróka  III.C

Dicséret:  Péterfi Sándor Mátyás  III.B

                Ferencz Mónika  III.C

2017. március 10.-én volt a megyei szakasz ahol a következő helyezéseket érték el a tanulóink:

II.díj:           Jakocs János Tihamér     III.C

Dicséret:   Kerekes Károly Kevin   III.C

REGEMONDO_VERSENY_2017_1.jpgREGEMONDO_VERSENY_2017_2.jpgREGEMONDO_VERSENY_2017_3.jpgREGEMONDO_VERSENY_2017_4.jpg

Bővebben: Regemondó verseny

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő

-körzeti szakasz-

2017. március 17-én tartottuk iskolánkban a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő körzeti szakaszát, melyre 4 csapat nevezett be és az első díjasok fogják képviselni iskolánkat a vetélkedő országos szakaszán.

Íme az eredmények:

I.díj : SZÓALKIMISTÁK csapata    IV.B      78,30 p. + 18 p.

            Gyerő József

            Orbán Vilmos

            Dascălu Martin Eduárd

Bővebben: Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő

Kányádi Sándor Szavalóverseny

Március 20.-án tartottuk az I- IV. osztályosok Kányádi Sándor Szavalóverseny

körzeti szakaszát melyen közel 160 kovásznai, zabolai, zágoni, pávai, teleki, barátosi és kommandói  gyermek mondott verset 5 korcsoportban.  Minden évfolyamról 1-1 tanuló jutott tovább a verseny megyei szakaszára, mely Sepsiszentgyörgyön lesz március 30.-án. Reméljük szép eredményekkel térnek majd haza.

_KANYADI_SANDOR_2017_1.jpg_KANYADI_SANDOR_2017_2.jpg_KANYADI_SANDOR_2017_3.jpg_KANYADI_SANDOR_2017_4.jpg_KANYADI_SANDOR_2017_5.jpg

Díjazottjaink:

Bővebben:  Kányádi Sándor Szavalóverseny

Meghívó

MÁRCIUS 15. ÜZENETE

SZÓNOKLATVERSENY

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt iskolánk hagyományos szónoklatversenyére, melyet 2017. március 10-én, pénteken tartunk a városi Művelődési Központban 18 órai kezdettel.

Közreműködik a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Hangfoglalás zenekara Kolozsi István vezetésével.

Szervezők: a történelem- és magyar szakos tanárok

Fő támogató: a Kovászna városi RMDSZMARCIUS 15


 

Farsang 2017.

Az ORBÁN BALÁZS ISKOLA I-IV. osztályos tanulói február 28.-án tartották a Farsangi mulatságot mely maskarások felvonulásával kezdődött, majd minden osztályban volt tánc, vicc, mulatozás, eszem-iszom, vetélkedők, játékok. Végül az iskola udvarán a III. osztályosok rövid műsora után elégették a Bábut, végleg elűzték a telet. 


 

Vidám Versek Versemondó Versenye

-körzeti szakasz-

2017. február 22.

VIDAM_VERSEK_VERSENYE_2017_1.jpgVIDAM_VERSEK_VERSENYE_2017_2.jpgVIDAM_VERSEK_VERSENYE_2017_3.jpgVIDAM_VERSEK_VERSENYE_2017_4.jpgVIDAM_VERSEK_VERSENYE_2017_5.jpg

Előkészítő osztály


I.díj     Pătrânjel Viktória        O.C

II.díj    Veres Botond Kristóf O.B

            Tóth Vivien     O.C

III.díj  Péter Panna     O.C

            Pătrânjel Viktor              O.C

            Ördög Milán   O.C

            Gyerő Gerda   O.B

            Pászka Gergő  O.C

Bővebben: Vidám Versek Versemondó Versenye

Napsugár gyermekirodalmi folyóirat felhívására az Orbán Balázs Iskola tanulói és pedagógusai közös énekkel köszöntötték kedvenc folyóiratuk 60. születésnapját 2017.január 30-án déli 12 órakor. Szabó-Sebők Enikő tanítónő az esemény jelentőségét hangsúlyozta, majd Thiesz Katalin tanítónő vezetésével elhangzott a Napsugár ország olvasóit dalban egyesítő Napsugár köszöntő.
               Isten éltessen sokáig kedves Napsugár!
 
 
NAPSUGAR_NAPJA_2017_1.jpgNAPSUGAR_NAPJA_2017_2.jpgNAPSUGAR_NAPJA_2017_3.jpg

Gólya, gólya, sárga lábú gólyamadár...

GÓLYAHÉT, GÓLYABÁL 2016

golya

2016. okt. 31-én vette kezdetét az idei gólyahét. A kilencedikesek nagy izgalommal vágtak neki a hétnek. Kitettek magukért a maskarába öltözött diákok és osztályfőnökök, hiszen a folyosókon végigvonulva megtöltötték azt élettel és színekkel, kiszakítván az iskola népét a monoton hétköznapokból.

A kissé szomorkás idő sem vette el a kedvüket a lelkes gólyáknak. A kis ,,produkciók” ideje alatt az iskolaudvar megtelt élettel, mindenhol kíváncsi szempárok figyelőztek.

Az idei év a filmek éve volt. A szervező diákok minden napra egy-egy más korszakból való film címeit adták meg a IX-es diákoknak, amelyből a legtöbbet kellett kihozniuk.  Első nap régi filmek, második nap animációs,  míg harmadik nap korunk filmjeit kellett felidézzék. Mindezek által megelevenedtek a szemünk előtt a Dallas, a Shrek, az Avatar, a Madagaszkár vagy éppen a Harry Potter film jelenetei.

Végül elérkezett a várva várt péntek este. A gólyák izgatottan vonultak be a Művelődési Központ termébe, amelyet a X-es diákok filmpremier helyszínévé varázsoltak. Volt ott csillogás, piros szőnyeg, a színészekről nem is beszélve.

Bővebben: GÓLYAHÉT, GÓLYABÁL 2016

Élménybeszámoló a pécsi látogatásról

A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumrégóta ápol testvériskolai kapcsolatot a pécsi Koch Valéria Gimnáziummal. A magyarországi tanintézmény meghívására idén ősszel, október 19-22. között egy osztálynyi kovásznai diák, valamint kísérő tanáraik Pécsre látogattak. Az alábbiakban erről olvashatnak egy rövid élménybeszámolót.

„Hajnali 4 körül a csomagok bepakolása, illetve szeretteinktől való búcsúzás után elindultunk Pécsre.Az út hosszú volt, kb. 15 óra utazás után érkeztünk meg. A kollégium bejáratánál vártak minket a fogadóink. Többségünk pár pillanat alatt megtalálta a ,,párját” a bemutatkozó leveleknek és az ismerkedési portáloknak köszönhetően. A gyors vacsorátés az ismerkedést követően mindenki aludni tért.

Csütörtök reggel egy rendhagyó történelemórán vettünk részt, amely az ’56-os év eseményeinek állított emléket. Ezt követően Dávid Gabriella igazgatónő köszöntött bennünket. Három tanóra, ebéd és városnézés után a Vasarely Múzeumba látogattunk el. Este 7 órától a Pécsi Nemzeti Színházbanaz Amadeus című előadást tekintettük meg.

Bővebben: Élménybeszámoló a pécsi látogatásról

Elismerés a kovásznai Diákszínpadnak

 A Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad október 28-án kiválóan szerepelt a XVIII.Partiumi Országos Diákszínjátszó Fesztiválon (PADIF) Szilágycsehben. A rangos rendezvényen Erdély legkiválóbb csapatai vettek részt, akik a megyei válogatókon elsők lettek. Így a kovásznai diákszínjátszók a temesvári, szatmárnémeti, marosvásárhelyi, nagykágyai, szilágycsehi, szilágykrasznai és brassói csoportokkal mérhették össze tudásukat, tehetségüket.

A Molnár János tanár által irányított Diákszínpad Karinthy Frigyes:Tegezés című jelenetét adta elő, mellyel első díjat nyert.Alakítási díjjal jutalmazta a zsűri Barti Lehel-Andrást és Fülöp Renátát, iskolánk végzős diákjait.

„A debreceni Ady Endre Gimnázium könyvtárostanára, Peternainé Juhász Zsuzsa javaslatára állítottunk össze egy Karinthy-novellákból álló előadást, melynek egyik jelenete a Tegezés. A dramatizálás, színpadra állítás hosszas munkafolyamat eredménye, már május végén elkezdtük az egyes jelenetek kidolgozását, a bemutató előadás pedig szeptember végén valósult meg. A fesztiválra igyekeztünk tökéletesíteni a produkciót, pontosítani a karaktereket, a szereplők közti viszonyokat és hangsúlyozni a groteszk megjelenítési formát.”- magyarázza Molnár János, a darab rendezője.

Bővebben: Elismerés a kovásznai Diákszínpadnak

Ignácz Rózsa alkotói- és prózamondó verseny

Az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesületnek köszönhetik a kovásznai és a környező településeken élő diákok és felnőttek, hogy 2016. október 15-én kilenc órától részt vehettek az Ignácz Rózsa prózamondó versenyen, ill. az alkotói verseny ünnepélyes díjkiosztásán.

Gödriné Molnár Márta köszöntőbeszédében megfogalmazta a nemrég alakult Ignácz Rózsa Egyesület fő célját: Ignácz Rózsa emlékének ápolása, valamint a magyar nyelv művelése, a magyar irodalom értékeinek megismertetése.

Bővebben: Ignácz Rózsa alkotói- és prózamondó verseny

A Kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Liceum nyolcadikos végzős diákjainak a búcsú-éneke.

A Kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Liceum nyolcadikos végzős diákjainak a búcsú-éneke.

Közzétette: Kolozsi István – 2015. június 12.

Bővebben: BALLAGÁS 2016