To Top

LICEUL „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” – NOI PERSPECTIVE

liceul korosi csoma sandor liceum 0160F4B557 4D2D 7B7D E41A 5BE57F7AA372

V-aţi întrebat vreodată cum ar fi să trăim într-o lume fără culoare? Cum ar fi să fim toţi identici? Monoton, plictisitor, trist... pentru că diversitatea dă farmecul vieţii. Trăind într-o lume bulversată de nelinişti generale şi personale, de incertitudini şi nonvalori care încearcă să acapareze conştiinţele, singura cale spre adevăr, spre salvare rămâne educaţia, ca factor de stabilitate, de personalitate, ca mod de viaţă şi de afrmare.

Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” este singurul liceu pe o distanţă de aproximativ 70 de km şi se află în oraşul Covasna. Fiind situat într-o importantă zonă turistică a României, oferta educaţională este variată - ştiinţe ale naturii, turism, construcţii, alimentaţie publică, prelucrarea lemnului. În acest liceu sunt pregătiţi aproximativ 1050 de elevi de către circa 80 de cadre didactice, pe trei niveluri: primar, gimnazial şi liceal. Specific liceului nostru este şi caracterul bilingv, român-maghiar, ceea ce ne permite o ofertă culturală variată, bazată pe o viziune largă, deschisă spre cooperare şi respect pentru valorile reciproce. O mare parte din elevii liceului nostru urmează cursurile unor universităţi de prestigiu, din ţară, dar și din străinătate, pe diverse specialităţi, conform alegerilor proprii, prin direcţionarea familiilor, dar şi a profesorilor din liceu.

Pe parcursul anului trecut, școala noastră a avut șansa de a solicita un sprijin considerabil din partea Băncii Mondiale. Am trăit cu speranţa câştigării acestui proiect şi acum, în acest an şcolar derulăm proiectul ROSE (Romanian Secondary   Education   Project).   Proiectul prevede o sumă substanțială de bani pentru școală, care este acordată în scopul pregătirii elevilor, astfel încât o mare parte dintre ei să-şi finalizeze studiile cu succes, să nu abandoneze şcoala şi cei din clasele terminale de liceu să promoveze examenul de Bacalaureat. Titlul proiectului „Voi învăța să-mi constuiesc viitorul”, cuprinde principalul obiectiv (pe lângă obținerea unei diplome de bacalaureat) și anume, alegerea unei cariere/meserii potrivite. În acest scop, organizăm activități, asigurăm consilierea elevilor în vederea alegerii unei meserii bazate pe aptitudinile fiecăruia, o meserie pe care, mai apoi, să o facă cu plăcere. Elevii au posibilitatea de a se întâni cu oameni de afaceri, specialiști, care să-i ghideze pe drumul ales. Ca urmare, absolvenții nu își vor continua studiile alegând o facultate doar din broșuri, ci din experiența acumulată. Proiectul se va derula pe parcursul a 4 ani, desigur, în fiecare an trebuie să dovedim eficiența acestuia prin îmbunătățirea rezultatelor la examenul de bacalaureat și prin scăderea numărului de absențe.

Proiectul ROSE nu este singurul proiect care se desfășoară în liceul nostru, atragerea de fonduri în vederea unui act didactic calitativ, fiind o preocupare permanentă. Astfel, prin susținerea financiară a Consiliului Județean Covasna, am derulat proiectul „Diversitate în creativitate”, prin care desfășurăm activități extracuriculare, cum ar fi excursii tematice, Balul Bobocilor, Maturandumul, omagierea Zilei Naționale, Sărbătoarea Crăciunului. De asemenea, Consiliul Local Covasna ne susține financiar pentru dotarea unui laborator de informatică și pentru renovarea sălii de sport. Sunt aspecte măsurabile ale activității noastre, care pot fi considerate cartea de vizită a instituției noastre. Există şi aspecte nemăsurabile, care prin necuantificarea lor atrag implicaţii date de subiectivism, filing, ataşament. Acestea sunt adevăratele noastre unităţi de măsură, stabilite dincolo de puterea cuvintelor.

Festivalul de teatru „Juventus”, ajuns la cea de-a IX-a ediţie, îşi propune să le ofere elevilor prilejul de a se exprima prin intermediul artei, de a-şi descoperi potenţialul într-un mediu nonformal. Astfel, în cadrul acestui Festival, s-au întâlnit    în fiecarea an liceeni din Sf Gheorghe, Braşov, Iasi, Sibiu. Am plecat de la ideea realizării unor parteneriate educaţionale, în speranţa că relaţiile pe care le vom realiza vor sta la baza unor noi mentalităţi faţă de noi înşine şi faţă de cei de lângă noi. Esenţa unei terapii prin teatru constă în transpunerea într-o altă lume; o barieră mentală este depăşită în clipa aceea. Trăind într-o comunitate multietnică, îi învățăm în primul rând pe copiii noștri să fie toleranţi şi respectuoşi unii cu alţii, să preţuiască valorile unanim acceptate, dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut.

Noi, dascălii acestei şcoli avem convingerea că adevarata putere stă în educaţie. Educația schimbă perspective și distruge stereotipuri. Educatia ne oferă evoluție. Educația este cea care ne deosebeşte. Revista „repere”, revista elevilor din Liceul „Kőrösi Csoma Sándor”, se doreşte a oferi repere, valori, direcţii pentru noi şi pentru cei ce vor veni. În fond, adolescenţa înseamnă poveste. Între paginile acestei reviste începe povestea liceenilor. E de ajuns ca precum într-o vrajă visele lor să prindă aripi şi ei vor putea zbura. Zâmbetul copilăriei devine cântecul inimii de adolescent, iar cântecul se face rugă. Este ruga noastră, a adulţilor pentru ca ei toţi, elevii noştri, să ne împărtăşească în fiecare zi un strop din visele lor.

Crearea unui climat al posibilităţilor şi nu de comandă şi control este preocuparea întregului colectiv de cadre didactice al Liceului „Kőrösi Csoma Sándor”. Oferim un sentiment al potenţialităţii, o gamă largă de posibilităţi, hrănim şi preţuim relaţiile dintre elevi profesori şi familii... oferim libertatea de a fi creativi în ceea ce fac, de a avea o gândire out of the box, de a sparge tiparele şi a-şi depăşi propriile limite. Astfel şcoala noastră căpătă un renume. O putere nebănuită, pe care numai educaţia o poate da. Un exemplu elocvent în acest sens, în liceul nostru funcţionează un club de debate, căci... trăim în secolul tehnologiei şi se impun alte modele de gândire. De-a lungul anilor, echipele liceului nostru s-au calificat de multe ori pe locul întâi la fazele judeţene ale olimpiadei „Tinerii dezbat”; ne mândrim cu titlul de campioană naţională acordat echipei liceului nostru la faza naţională de la Tg Jiu, compusă din Ştefan Iftimie, Robert Grecu, Sergiu Condrea. Toţi trei sunt modele pentru noile generaţii ale liceenilor noştri, care aspiră să ducă mai departe renumele liceului nostru. Cu siguranță modelele elevilor noștri nu sunt doar cei trei campioni naționali, ci și alți absolvenți care și-au urmat visele transformându-le în realitate.

Pentru anul şcolar viitor, în Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” vor fi înfiinţate 7 clase a IX-a, astfel:

Liceu teoretic:

-         IX A real intensiv limba engleză, secția română

-         IX B real intensiv limba engleză, secția maghiară

-         IX C uman-filologie, secția maghiară

Liceu tehnologic (Certificat de competențe profesionale nivel 4):

-         IX D turism și servicii, secția română

Școală profesională (Certificat de competențe profesionale, nivel 3):

-         IX E Turism – lucrător hotelier, secția maghiară

-         IX F Construcții – dulgher, tâmplar, parchetar, secția română

-         IX G Prelucrarea lemnului – tâmplar universal, secția maghiară

În oferta educaţională a liceului nostru, din anul şcolar 2020-2021, apare un element nou la nivelul educaţiei profesionale de 3 ani, acesta fiind învăţământul dual. La solicitarea unui grup de operatori economici din oraşul Covasna, depus la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, din anul şcolar următor la profilurile turism, prelucrarea lemnului şi construcţii, se vor înființa clase în sistem dual. Diferenţa faţă de sistemul clasic de învăţământ constă într-o serie de avantaje atât pentru elev, cât şi pentru societatea comercială care solicită elevul.Operatorii economici care au solicitat elevi, asigură pregătirea practică a acestora şi o bursă lunară la nivelul celei acordate din fonduri publice. Astfel elevul va primi bursa profesională stabilită de lege de 200 lei și va avea posibilitatea de a dubla această bursă, primind acelaşi sumă şi de la operatorul economic. Elevul are posibilitatea să facă toate orele de instruire practică la un posibil viitor angajator, cunoscând la terminarea studiilor, procesele tehnologice moderne de la societatea respectivă, fiind în avantaj faţă de alţi pretendenţi ai locurilor de muncă.

Operatorul economic are posibilitatea de a-şi forma viitorii angajaţi chiar din timpul când aceştia sunt încă în băncile şcolii. Firmele vor avea o mai mare implicare în procesul de selecţie a elevilor şi o libertate mai mare în stabilirea probelor de admitere la nivelul unităţii şcolare. Există posibilitatea ca societatea, în colaborare cu liceul, să includă în programa şcolară a elevilor unele cunoştinţe specifice activităţii productive pe care o desfăşoară.

Noi, cei care facem educație, fie din perspectiva părinţilor, fie din cea a dascălilor, nu putem fi decât ceea ce le spunem lor, copiilor noştri, că trebuie să fie. Avem obligația să fim modele pentru aceşti copii. Asta facem în fiecare zi la Liceul „Kőrösi Csoma Sándor”,și asta, adică ecucaţia, a devenit raţiunea noastră de a fi. Oferim repere valorice care ne conferă stabilitate şi ne potenţează identitatea; imaginea colectivă devine impilcit fundamentul instituţiei noastre.

Director adjunct,

prof. Dana Șerban

BETHLEN GÁBOR ALAP

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap 001

https://bgazrt.hu/

Magyar Olvasástársaság

OLVASO TARSASAG Hunra Logo Szines resize       www.hunra.hu

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Kőrösi Csoma Sándor
Líceum, Kovászna

© All Rights Reserved

 

Sign in to your account