Asociaţa „Pro Csoma Sándor” Egyesület

Attachments:

 

Stimate Vizitator!
Alegeti sa orientati cei 2% din impozitul pe venit către Asociatia Pro Csoma Sándor Egyesület pentru a sprijini actrivitățile educative și sportive din cadrul Liceului Kőrösi Csoma Sándor.
Vă mulțumim!

Download this file (230.pdf)230.pdf[ ]2800 kB

Denumirea şi sediul:

Asociaţia „Pro Csoma Sándor” Egyesület, localitatea Covasna, str. Ştefan cel Mare nr. 40, judeţul Covasna., cod poştal 525200, telefon 0267340863, fax 0267340863

Numărul şi data înscrierii legale: Dosarul nr. 827/322/2009

Sentinţa civilă nr: 15/A/687/din data de 15 octombrie 2009, eliberată de Judecătoria Tg. Secuiesc

Membrii fondatori sunt: Incefi Tünde-Anna, Simon István si Vlad Claudia

Obiectivele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei în domeniul cultural-sportiv, în conformitate cu statutul:

a) Organizarea de acțiuni pentru promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare prin descoperirea, conservarea și răspândirea valorilor cultural-populare, prin înființarea de formații de dansuri populare, formații corale, formații de teatru derulate prin Liceul “Kőrösi Csoma Sándor”

b) Organizarea și administrarea activităților culturale și sportive desfășurate la nivelul unităţii şcolare;

c)  Participarea la diferite concursuri și festivaluri cultural-artistice și întreceri sportive;

d) Participarea la diferite manifestări culturale, specifice localităţii cu ocazia unor evenimente, aniversări, și acțiuni cultural-sportive;

e)  Instituirea unor burse sau ajutoare băneşti pentru sprijinirea elevilor talentaţi şi merituoşi cu situaţii familiare şi băneşti dificile;

f)Organizarea unor expoziții tematice care să reflecte viața și preocupările locuitorilor din or. Covasna și satul Chiuruș, localitatea de baștină a lui Kőrösi Csoma Sándor;

g) Organizarea sportului de masă la nivelul unităţii şcolare, prin echipe de fotbal, handbal, popice, tenis de masă, etc, care să pot fi înscrise la diferite concursuri zonale;

h) Participarea la diferite evenimente cultural-sportive în țară și în străinătate;

i) Organizarea de tabere, excursii, și drumeții, cu acțiuni pentru cunoașterea zonei și protecția mediului;

j)  Depistarea, selecţionarea, iniţierea şi pregătirea viitorilor membri ai asociaţiei;

k) Participarea la realizarea unor proiecte iniţiate de autorităţile locale şi cele guvernamentale în vederea accesării unor fonduri şi realizarea unor obiective de interes local;

l) Cu ocazia manifestărilor cultural-sportive se vor putea face acţiuni de publicitate şi reclamă, care să aducă fonduri în patrimoniul asociaţiei;

m) Organizarea unor activități menite să întrețină legături cu alte asociații și fundații din țară și străinătate cu activități și obiective asemănătoare.

MembriiAsociaţiei „Pro Csoma Sándor”

Anul școlar 2016-2017

1. Incefi Tünde-Anna 25. Szabó Andrea 49. Kelemen Sándor
2. Vlad Claudia 26. Lőrincz Lilla-Tünde 50. Barabás Béla
3. Simon István 27. Bende Judit 51. Szabó Levente
4. Molnár Juliánna 28. Tusa Anikó 52. Gazda István
5. Molnár János 29. Bagoly Antónia 53. Bende Izabella
6. Dragomér Imola 30. Székely Márta 54. Molnár Erzsébet
7. Kovács Lívia 31. VereșMădălina 55. Pop-Szabó Kinga
8. Tánczos Szende-Irén 32. Szabó-Sebők Enikő 56. Pitti Erzsébet
9. Șerban Daniela 33. Tökbandi Rita 57. Csomós Gábor
10. Ferencz Orsolya 34. Turóczy Erzsébet 58. Botezatu Laura Stefania
11. Czifra Jenő 35. Bede Imola    
12. Pop Csilla 36. Fekete Katalin    
13. BájkujMihaela 37. Thiesz Katalin    
14. Ambrus Andrea 38. Mátyás Imola    
15. Tozlovanu Carmen 39. ParaAna    
16. CălăreţuManuela 40. Fülöp Annamária    
17. Korodi László 41. Butyka Enikő    
18. Tănase Dorina 42. CondreaVeronica    
19. UngureanDoina 43. MunteanuDaniela    
20. Balázs Orsolya 44. Sandu Mariana    
21. Bede Emese 45. Nagy Réka    
22. Becsek Éva 46. Máthé László    
23. Sarkadi Tünde-Angéla 47. GruiaDaniela    
24. Héner Éva 48. Antal János    
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (230.pdf)230.pdf 2800 kB1012017-03-02 19:47